תנאי שימוש באתר

1. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לכל הקשור לתוכן ההודעות אמינותן ומימנותן. חברת יהב שיווק ומדיה בע"מ (להלן"יהב"), והחברות הסלולאריות \ בזק לא תהינה אחראיות בגין כל נזק ו\או הפסד ישיר או עקיף שייגרם למנויים או לצדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע לתוכן ולטיב המידע שיופץ למנויים.

2. יהב תשתדל לשלוח את ההודעות האס אם אס ואישורי ההגעה באמינות ובמהירות הסבירים יחד עם זאת כיוון שהשירות נשען על זמינות ותקינות רשת האינטרנט, הרשתות הסלולאריות\ בזק ושרתי החברה לא תהיה יהב אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח, למנוייב ו\או לצד שלישי עקב שליחה, אי שליחה או עיכוב של הודעות

3.  הלקוח מתחייב שלא להעביר במסגרת השירות הודעות \שיחות למנויים  המהווים.

3.1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קינינייות של אחרים לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.

3.2.  כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

3.3  כל חומר הנוגע בקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

3.4. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס")לרבות תוכנות יעויינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים , ואנדלים,   יישומים מזיקים וכיו"ב.

3.5. כל חומר בילתי חוקי או חומר מעודד ,תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

3.6. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.

3.7. כל חומר שפירסומו נאסר לפי הוראות כל דין

3.8. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע בריגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

3.9. כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981.

3.10. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל המשתמשים.

4.הלקוח יהא אחראי לשפות את יהב ו\או מי מעובדיה, מנציגה, ממיצגיה (להלן "עובדי יהב"), כנגד כל נזק ישי ו\או עקיף הנובעים ממעשה או מחדל של הלקוח, לרבות הפרה של תנאי מתקנון זה.

5. למען הסר ספק מצהיר הלקוח כי השיפוי יהיה על מלוא הנזק ויעשה בפועל תוך חודש מיום ההודעה בכתבשל יהב שיווק ומדיה בע"מ ללקוח על הנזק שנגרה ליהב ו\או לעובדיה.

6. הלקוח מצהיר כי הינו מעל גיל 18.

7. הודעות האס אם אס\ אישורי ההגעה הנשלחות באמצעות המערכת העסקית ו\או הפרטית של חברת יהב תחוייב - ללא אפשרות להחזר תשלום.

8. יהב נוקטת בכל האמצעים המקובלים לאבטחת מידע במסגרת שירותי האתר אך יהב לא תהיה אחראית על כל נזק שיגרם ללקוח במידה וגוף בילתי מורשה ישים את ידו על המידע השמור באתר.

9.מאחר ואין באפשרותינו לקבל החזר על ההודעות אס אם אס ואישורי ההגעה שנשלחו, לא יתקימו החזרי תשלום\ביטולים\החזרות עבור שליחות שבוצעו במערכת.

10. לא כל מכשירי הסלולאר תומכים בקבלת הודעות אס אם אס בכלל ובעיברית בפרט. ולכן חלק מההודעות עלולות לא להגיע למנויי הקצה, (אף על פי שבימינו זה מקרה קיצוני).

11. הלקוח אחראי לקבלת הסכמה מכל המנויים הפוטנציאלים שאמורים לקבל את ההודעות אס אם אס מטעמו ופוטר בזאת את יהב באופן מפורש מכל אחריות לבדיקה כי אכן התקבלה הסכמה ו\או אישור כאמור מכל מקבלי הודעות האס אם אס.

12. יהב מתחייבת שלא לעשות כל שימוש ברשימות התפוצה של מקבלי ההודעות אס אם אס ו\או אישורי ההגעה ו\או בתוכן ההודעות אס אם אס שלא למטרת השירות נשוא ההסכם כפי שמצויין גם בהצהרת הפרטיות שלנו.

13. יהב מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח לרבות העברתן לצד שלישי ו\או כל שימוש אחר שאינו לצורכיי השירות נשוא ההסכם כפי שמצויין גם בהצהרת הפרטיות שלנו.

14. כל מחלוקות בעניין השימוש באתר ו\או בעניין התקנון זה תידון על פי הדין הישראלי בלבד בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.

15. מערכת אישורי ההגעה של יהב הינה אינדיקציה מספרית וסטטיסטית בלבד בהתאם לכך יהב לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף שיגרם, אם יגרם ללקוח בדבר כמות המגיעים לאירוע.

16. המותג www.miyavo.co.il שייך ליהב

 

Miyavo  – הדרך הקלה לאשר הגעה – כל הזכויות שמורות ©  

התחברות לאתר
 
 
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
 
שחזור סיסמה
 
 
דואר אלקטרוני:
בטל
 
הרשמה לאתר
 
 
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון ראשי:
טלפון משני:
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
מורכבות:
 
אימות סיסמה:
אני מאשר שקראתי ומסכים לתנאי האתר
משתמש רשום
 
טופס יצירת קשר
 
 
שם מלא:
דואר אלקטרוני:
טלפון:
נושא הפניה:
שלח לי העתק לשירות לקוחות 0508925268 שלח סגור
 
נשלח
 
 
תודה על פנייתך. נחזור אליך בהקדם.